תקנון

תקנון

עודכן לאחרונה ביום ‏4 אוקטובר, 2018

מבוא

חברת יקב גבעות בע"מ, ח.פ. 513710004 (להלן: "החברה"), הינה חברת המייצרת ומשווקת יין, אשר כתובת אתר החברה הינה https://gvaot-winery.com (להלן: "האתר" ו/או "היקב"), ואשר במסגרתה ניתן לרכוש את סוגי היין השונים המשווקים על ידי היקב, לרבות אך לא רק, מכירת מוצרים נלווים ליין כגון: דבש, ריבות ועוד.

השימוש באתר, במערכת ובתכנים המוצגים בהם באמצעות מכשירי קצה שונים, לרבות מחשב נייח ו/או נייד ו/או טלפון סלולרי ו/או טאבלט ו/או כל מכשיר אלקטרוני או שלא אלקטרוני אחר, כפופים לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש").

כל שימוש באתר, לרבות כל עסקה ו/או תשלום וכד' אשר יתבצעו באמצעות האתר, ולרבות כל מידע המסופק באופן ישיר או עקיף באתר, יהא מוסדר בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להסכם מדיניות הפרטיות המצורפת להסכם זה (להלן: "מדיניות הפרטיות" ו/או "Privacy Policy"). אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש ובתנאי מדיניות הפרטיות הללו.

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר והמערכת, לבין המשתמשים ו/או גוף ו/או גורם, או מי מטעמם של אלה, אשר עושה שימוש ו/או גולש ו/או מנהל את עסקו באמצעות האתר ו/או מערכת החברה כמפורט להלן.

הגדרות

האתר – אתר האינטרנט של החברה אשר כתובתו https://gvaot-winery.com, לרבות חלקים מאתר החברה ו/או הודעות החברה בקשר עם האתר ו/או כל דרך תקשורת אחרת אשר דרכה מסופקים מידע ושירותי האתר.

החברה – חברת יקב גבעות בע"מ כמפורט לעיל, ו/או מי מטעמה. החברה נרשמה במדינת ישראל, במשרדי רשות התאגידים שבמשרד המשפטים, אצל רשם החברות.

משתמש – כל אדם ו/או תאגיד ו/או מי מטעמם אשר עושה שימוש באתר בכל דרך שהיא.

כללי

בהתאם למפורט לעיל, האתר מציג ומציע למכירה מגוון מהמוצרים שמשווקת החברה, לרבות יינות מסוגים שונים המיוצרים על ידי היקב, חבילות שי ומארזים הכוללים מגוון מוצרים, וכן מוצרים נלווים נוספים, והכל בהתאם להחלטת החברה שתציע באמצעות האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אזהרה: חלק מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בכושר הנהיגה שלך ומסכנת את ביטחונך האישי ואת ביטחון הסובבים אותך. משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול העלול להזיק לבריאותו של העובר ולגרום לו למומים.

החברה עשויה להציע למכירה באמצעות האתר גם מוצרים המיוצרים על-ידי צדדים שלישיים ונותני שירותים נוספים.

הזמנות לרכישת מוצרים שתבצע באמצעות האתר (להלן: "השירות") ייעשו בכפוף למפורט בתנאים אלה. בכל שאלה הנוגעת למוצרי היקב המופיעים בו, הזמנות וברורים, תוכל לפנות אלינו באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות הטלפון למספר 0507250806, ונשוב אליך בהקדם.

הגבלת אספקה

התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. באישורך את תנאים אלה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה. במידה ואינך בן 18 ומעלה, הנך מתבקש להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית. 

החברה רשאית לדרוש את הצגתה של תעודה מזהה של מקבל המשלוח (או מי שאוסף אותו במקרה של איסוף עצמי), על-מנת לוודא כי הוא בגיר, ולסרב למסור את המשלוח ככל שמקבל המשלוח אינו כזה. במקרה זה תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בגין כך. לחילופין, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה, לאפשר לך למסור את המשלוח לנמען אחר, בכפוף לתשלום עלויות המשלוח הנוספות.

אנו נספק לך את המוצרים שהזמנת באמצעות האתר לאחר שהשלמת את תהליך הרכישה במלואו, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי, במידה ובבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלוק בישראל, ולאחר שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס, אישרו את עסקת הרכישה שביצעת.

על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח כזה או אחר לרכוש מוצרים, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

אם בעת ההרשמה לאתר, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסרת במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;

אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים, או עלולים לפגוע באתר, או בהחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה;

אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הפרת את אילו מהוראות תנאים אלה, תנאיו של אילו מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;

אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרו את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. אם חויבת בטעות, הינך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים, בהתאם לנסיבות.

אזורי משלוח

ניתן להזמין את המוצרים באתר לאזורים מוגבלים בארץ, והם: גוש דן וירושלים ("אזורי החלוקה"). אנו רשאים, אך לא חייבים, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא נהיה חייבים לספקה.

ניתן להזמין מוצרים אל מחוץ למדינת ישראל. לפרטים נוספים אנא פנה ישירות ליקב.

הזמנות

לאחר סיום בחירת המוצרים באתר עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים האישיים שיתבקשו ממך. פרטים אלה עשויים לכלול את שמך המלא, תאריך לידה, כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה המצויה ברשותך, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך ההזמנה.

שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים ו/או באפשרות ליצירת קשר איתך ו/או עם הנמען. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

החברה לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם לתנאים אלה ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרי היקב ומוצרים של צדדים שלישיים

החברה רשאית לשנות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את היצע ומגוון המוצרים באתר. היקב אינו מתחייב להיקף, זמינות של מוצרים כלשהם. אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, החברה מתחייבת להודיעך על כך ושומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בדבר.

מועדי אספקה

החברה תפעל כמיטב יכולתה כדי לספק את המוצרים במהירות המרבית. מוצרים שקיימים במלאי ישלחו לאחר קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ולאחר תיאום מקדים עם הלקוח (לא כולל ימי שישי ושבת, חגים, ימי שבתון ומועדי ישראל) , או במועד אחר שצוין בהזמנה, ויסופקו באמצעות היקב, והכל בהתאם לאזורי החלוקה ובתאום מראש עם הנמען.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת           תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או מסיבות של כוח עליון.

מחיר, תשלום ותנאי תשלום

כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה הרלבנטי).

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת הליך ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהחברה תכבד.

לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אליך אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

אם יתברר שאמצעי התשלום שמסרת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

דמי משלוח

בנוסף למחיר המוצרים שהזמנת, עליך לשלם דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרת לרכוש.

לחילופין, תוכל לאסוף את המוצרים שהזמנת מיקב גבעות במהלך הליך ההזמנה.

החברה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה על-ידי מסירת פרטי אמצעי התשלום.

ביטולים

החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. לא תתאפשר החזרה של יינות, שכן החזקתם של אלה ומשלוחם מחייבים שמירה קפדנית על תנאים מבוקרים.

בכפוף למפורט לעיל ולהלן, הנך – מבצע ההזמנה (ולא הנמען) רשאי להחזיר כל מוצר שרכשת מהאתר (כאמור, למעט יינות ומוצרי מזון), באמצעות פנייה בכתב ליקב, עד 14 יום מיום שהתקבל בכתובת הנמען ולקבל זיכוי כספי תמורתו.

עליך להחזיר את המוצר להחברה על חשבונך, או לחילופין, לבקש מהחברה שישלחו שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונך (החברה רשאית לסרב לבקשה זו). עליך לצרף למוצר המוחזר את החשבונית שקיבלת, או העתק אישור ההזמנה שנשלח אליך בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר, או ביטול השירות שהוזמן, תזוכה במחיר ששילמת עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהחברה מסרה לך לגביו, תהיה רשאית החברה לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, תהיה רשאית החברה לחייב אותך בתשלום דמי ביטול כאמור.

תמונות המוצרים

תמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על החברה, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של  החברה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד – הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד; אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר; אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר;

האחריות לשימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

החברה עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

הפסקת שימוש

החברה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר ופעילות המערכת, ואין מחובת החברה לדווח למשתמשים באופן אישי על הפסקת השירות או חלק ממנו.
החברה רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות אולם מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה.
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הסביר, להפסיק את פעילותו של כל משתמש בשירותיה בהחלטה חד-צדדית מטעמה.
במקרה של הפרת תנאי שימוש אלה על ידי משתמש, משתמש קצה או מי מטעמו, החברה תהיה זכאית לחשוף את פרטי המשתמש או הלקוח בהליך משפטי. המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות אך לא רק הפסד, אובדן רווח והוצאות אחרות. האמור בהסכם זה אינו גורע מכל זכות העומדת לחברה ואינו ממעט מזכותה של המפעילה להיפרע מהלקוח בגין כל נזק כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של המשתמש.

מידע שנאסף באמצעות האתר

כל מידע שמוזן על ידי המשתמש, כחלק מהשימוש שלו באתר, יישמר על ידי החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המידע אשר עשוי להיאסף באמצעות האתר מחולק לשני סוגים:

מידע אשר אינו מזהה את המשתמש באופן אישי, לרבות אך לא רק כתובות IP סוג דפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה ("מידע שאינו אישי"). דרכי האיסוף של מידע זה כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני התקשרות, שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו המשתמש ביקר באתר.

מידע אשר מזהה את המשתמש אישית, לרבות אך לא רק שם מלא, פרטי תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מידע הנוגע לדפוסי שימוש באתר, העמודים שנצפו על ידו ומיקום המחשב שבאמצעותו הוא עושה שימוש באתר ("מידע אישי" וביחד עם מידע שאינו אישי – "המידע"). איסוף מידע אישי יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידי המשתמש באופן וולונטרי, לרבות אך לא רק בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע רישום דרך האתר, יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה וכו'. לפיכך, בעצם עשיית שימוש באתר המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מוסר את המידע האישי לחברה ברצונו החופשי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם השימוש באתר המשתמש מסכים לשימוש של החברה במידע כמפורט להלן.

פעולות של צדדים שלישיים

יתכן שהחברה ו/או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כשרתי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך התחברות לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות. השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות כפוף לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות שלהם ולא לתנאי שימוש אלו של היקב.

בנוסף האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים, מוצרים, שירותים, מידע או פרטים אחרים המופיעים באתרים אלו ולנהלי שמירת מידע או המדיניות הרלבנטית של אותם אתרים. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים או שימוש באתרים אחרים הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

זחלני רשת

האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ושימוש של תוכנות אוטומטיות (הידועות גם כ"רובוטי חיפוש" או "זחלני רשת") לצורך גישה לאתר והורדת כמויות אדירות של מידע אסורה באופן מפורש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שזהו תנאי לגישה לאתר ומתחייב שלא להפעיל טכנולוגיה מסוג זה לצורך גישה לאתר. שימוש בתוכנה מסוג זה מהווה עילה עבור החברה לחסימת גישת המשתמש לאתר.

קניין רוחני

כל הדפים המצויים באתר בכללותו, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות המידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. החברה הנה הבעלים או בעלת רשות שימוש של כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם אלה רשומות או לא רשומות, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט (לרבות פטנטים אשר רישומם תלוי ועומד), סימני מסחר, לוגו, עיצובי האתר, עיצובי הבקבוקים, ובקשר עם כל מידע ו/או תוכן ו/או חומרים המפורסמים באתר, לרבות טקסט, עיצוב, מאגרי מידע, תוכנות, תמונות, קטעי קול, וידאו, פורומים, בלוגים, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (להלן: "החומרים"). על המשתמש ו/או הלקוח ו/או משתמש הקצה נאסר להעתיק, לשנות, לשחזר, לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש, לתקן, להעלות, להציג ברבים, לשלוח, למכור, לשווק ו/או להעביר באופן אחר כל אחד מהחומרים, באופן מלא או חלקי, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

אם תופרנה זכויות הקניין הרוחני במערכת, תפקענה כל זכויות המשתמש במערכת, והחברה תהיה זכאית לתבוע שיפוי.

הסכם זה מעניק למשמש הרשאה בלבד להשתמש באתר ו/או במערכת לפי התנאים שבאתר. זכויות הבעלות באתר ו/או במערכת ייוותרו כל עת בבעלותה של החברה.

שיפוי

בעצם השימוש באתר, המשתמש מתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, גופים קשורים אליה ובעלי מניותיהם, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, חיוב או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט סבירות, עקב שימוש המשתמש באתר ו/או בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי המשתמש או מי מטעמו או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש המשתמש באתר.

אבטחת מידע

החברה מיישמת נהלים לאבטחת מידע, ונוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי במערכת. אולם עקב אופייה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, ייתכנו תקלות אשר אינן בשליטת החברה. בעוד שהמערכות והנהלים מצמצמים את הסיכונים לזליגת מידע ו/או חדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהם ביטחון מוחלט. לפיכך החברה אינה מתחייבת כי המערכת תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה.

בעצם השימוש באתר, המשתמשים מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מגישה בלתי חוקית, ככל שתיעשה, לאתר כמתואר לעיל ו/או חשיפה ו/או שימוש במידע כתוצאה מהגישה בלתי מורשית שנעשתה לאתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נהלי ומדיניות אבטחת המידע מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה רשאית לעשות שימוש במידע שנקלט במערכת לטובת ניתוח מידע סטטיסטי ושיפור האתר.

הצטרפות לרשימת הדיוור

החברה תמלא אחר הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), תשס"ח-2008.

בכך שהמשתמש מבקש להצטרף לרשימת הדיוור של החברה, המשתמש מצהיר בפועל כי גילו הנו לפחות 18 שנים.

בין אם המשתמש הינו ברשימת הדיוור של החברה ובין אם לאו, מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש מידע בקשר עם שימושו של המשתמש באתר, ככל שיידרש מעת לעת, וזאת לצורך אספקת השירות למשתמש על ידי החברה.

המשתמש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של החברה ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לחברה בכתובת הדוא"ל המצוינת מטה. יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע של החברה לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל.

שונות

תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר בכללותו, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. אולם הם, ולרבות כל התניות בתנאי שימוש אלה, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

באישור תנאי שימוש אלו, המשתמש והלקוח מאשרים קבלת הודעות במדיה אלקטרונית (קרי, הודעות SMS, התראות, דואר אלקטרוני וכדו') או אחרת מהחברה ו/או מאת מי מטעמה, בנושאים הקשורים למערכת.

הדין החל על תנאי שימוש אלה לרבות פרשנותם, תוקפם והפרתם הנו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז ירושלים תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי השימוש. מחובת מקבל שירות שהנו תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את האתר ותנאי השימוש באתר לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי המשתמש ו/או הלקוח ו/או משתמש הקצה ישאו לבדם באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

הימנעות של החברה לממש ו/או לאכוף תניה או זכות הקיימות בתנאי שימוש אלה לא תגרע מזכותה של החברה לממש ו/או לאכוף תניה או זכות אלו בעתיד ולא תיחשב בכל מקרה כוויתור מצד החברה על תניה או זכות אלו.

אם החברה תחליט לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של החברה בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת של תנאי השימוש.

אם ייקבע כי תניה כלשהי אינה אכיפה, תניה זו תצומצם או תימחק באופן המינימלי האפשרי, כך שיתר התניות יישארו בתוקף מלא.

הכותרות בתנאי השימוש הנן לנוחות בלבד ולא ייעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תניה מתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש (לרבות כל מסמך שתנאי השימוש מתייחסים אליהם) מכילים את כל התנאים הנוגעים לשימוש באתר.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה, בכל עת, לכל צד שלישי, ללא צורך בהסכמת משתמש ו/או לקוח ו/או משתמש קצה, ובלבד שיישמרו זכויותיהם מכוח הסכם זה.

פרטי התקשרות

כתובת למשלוח דואר: הריי קדם 1, קדומים 4485600, ישראל.

כתובת דוא"ל ליצירת קשר עם החברה: [email protected]

כתבות נוספות

Decanter 2023

גאים ונרגשים מאוד לשתף בארבעת הזכיות המכובדות ובציונים המדהימים שהיינות שלנו קיבלו פעם נוספת בתחרות היין הבינלאומית, הנחשבת והיוקרתית ביותר – Decanter 2023בהמשך לזכיות המרשימות

קרא עוד »

גבעות מחול הכרמים 2014

מחיר: 110₪ • ציון הטועמים: 9.2המנצח הגדול התיישן שנה בחביות לפני שהגיע לשולחננו. רוב הטועמים אהבו אותו בזכות ריחותהפרי, הפרחים ועשבי התיבול, הטעמים המאוזנים והסיומת

קרא עוד »