Sale!

Gvaot hretz Israel

Elegant 3-bottle case containing :

Font Hamdani Jandali Reserve 2019

Gvaot Cabernet Sauvignon 2019

Gvaot Shaped olive oil 500 ml

230.00